Vlaanderen wordt volwassen.


16 %, er zijn partijen die daar enkel kunnen van dromen. Dat was onze score in kanton Brecht. Een achteruitgang zeer zeker, maar ook een blijvende basis om mee verder te werken. We staan er nog. Het is duidelijk dat we hiermee bewezen hebben dat we een vaste waarde zijn geworden. De verkiezingsuitslag was voor mij als volkspolitieker een positief resultaat. Vlaanderen zit eindelijk in zijn puberteit. De volwassenheid lonkt zelfs. Voor alles was het een signaal vanuit de volkse massa dat er meer Vlaanderen moet komen of minder belgië, het hangt er van af hoe je het bekijkt.

Wat betekent dit voor onze twee gemeenschappen in Malle? In Oostmalle en Westmalle willen bijna de helft van de mensen verandering en of meer Vlaanderen. Dit zou voor onze gemeente ook wel een verbetering inhouden. Ook wij voelen de rem die belgië nu betekent op onze werking. De hervorming van de brandweer verloopt stroef, de federale overheid geeft de gemeentes wel meer taken maar niet meer middelen. De Vlaamse overheid zou de overschotten die er zullen zijn kunnen gebruiken om de schulden van de gemeenten te verkleinen. Nu worden de overschotten gebruikt om de Europese begrotingsnorm te halen. Ik hoor altijd het argument dat we solidair “moeten” zijn. Kijk, das is nu typisch “belgisch”. Volkeren die van ons geld krijgen zouden daar dankbaar voor mogen zijn. Wij zijn uit vrije wil solidair en zullen dat ook zeker blijven doen. Alleen is dit geen verplichting maar wel een eerzame ingesteldheid. Maar moet dit met een partner die zich niet verantwoord en ons steeds belachelijk maakt in het buitenland? Er zijn volkeren die het meer nodig hebben en die wel dankbaar zouden zijn.

Als Griekenland wordt geholpen dan kan dit enkel mits stikte opvolging van de solidariteitsuiting vanwege de andere landen van de Europese gemeenschap. Waarom gebeurt dat in een belgische context nooit? Zonder een woordje van dank geld geven zonder dat daar enige controle op is, zo maar, zondermeer, zonder rechtvaardiging. Zou het kunnen dat daar de mensen vandaag niet meer mee kunnen leven? Wij zijn vastbesloten om verder te werken voor meer Vlaanderen, op ons kunt u blijven rekenen.

Stefaan Eilers, Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...