Voorlopig zelfs geen omleidingsweg.

Het gemeentebestuur heeft al lang grootse plannen om de ring van Zoersel met een soort verbindingsweg te verlengen tot aan ons industrieterrein. Deze weg moet dan later, althans volgens de wens van het VB, het ACW en vele burgers, het eerste deel van die ringweg worden richting Brecht.

Het schepencollege liet hiervoor een plan uittekenen maar verder staan ze echter nog niet. Er is nog geen enkele aanvraag ingediend bij de hogere overheid. Toch doet het gemeentebestuur of de komst van deze verbindingsweg al zeker is. Dit maakt vele eigenaars van de percelen aldaar onzeker. Als de ringweg er komt moet er immers flink onteigend worden. Vele eigenaars willen hun perceel dan ook op voorhand van de hand doen. Bij de mogelijke kopers is de onzekerheid echter even groot. Wie gaat er nu een huis kopen als je niet eens weet of je een deel van de gekochte grond misschien terug moet afgeven?

VB-boegbeeld, Stefaan Eilers wenst een einde te maken aan deze onduidelijkheid. Hij vindt dat het tijd wordt dat het gemeentebestuur eens duidelijk communiceert over dit dossier. Waarom wordt er nog gewacht tot dit dossier bij de hogere overheid wordt ingediend?  Stefaan Eilers diende dan ook een schriftelijke vraag in rond dit dossier en vroeg duidelijkheid. Voorlopig heeft hij nog steeds geen antwoord ontvangen.

Het Vlaams Belang wenst deze verbindingsweg, als eerste deel van onze gewenste volledige ringweg tussen Zoersel en Brecht. Het gaat dus eigenlijk over twee verschillende dossiers die aan elkaar gekoppeld zijn. Het eerste dossier heeft betrekking op de verbindingsweg tussen de ring rond Zoersel en ons industrieterrein. Het tweede dossier gaat dan over de verlenging van deze omleidingsweg richting Brecht om dan tot een volwaardige ringweg te komen. Zover zijn we dus nog lang niet want het gemeentebestuur is, in tegenstelling tot wat ze verkondigd, niet eens klaar met het eerste dossier.

Het Vlaamsbelang vindt deze praktijken schandalig. Onze kopstukken, Stefaan Eilers en Pieter van Boxel zullen deze dossiers dan ook blijven opvolgen. Zij houden u zo snel als mogelijk op de hoogte.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...