Wegen in slechte staat worden eindelijk aangepakt.

Eindelijk worden enkele “wegen in slechte staat”, zoals bijvoorbeeld de Smekenstraat, dan toch aangepakt. Deze werken, stonden eigenlijk al een jaar eerder gepland, maar door de slechte financiële status van de gemeente, werd dit een jaar uitgesteld.

Vele mensen vreesden dat deze werken, weer maar eens werden uitgesteld. Gelukkig heeft het Vlaams Belang hier een stokje voor kunnen steken. Pieter van Boxel, stelde immers vast dat mensen schadevergoedingen kunnen eisen als hun wagen schade oploopt aan slechte wegen. De Vlaamse overheid werd meermaals in gebreke gesteld door mensen die schade liepen aan hun wagen door gewestwegen in slechte staat.

Ook de gemeente kan hiervoor in gebreke gesteld worden als het om gemeentewegen gaat. In een schriftelijke vraag aan het Schepencollege vroeg onze fractieleider Pieter van Boxel, dan ook of er in de gemeente al schadeclaims waren binnengekomen. In deze brief wees onze fractieleider er fijntjes op dat het Vlaams Belang de mensen zou informeren over de mogelijkheid om het gemeentebestuur in gebreke te stellen.  We hebben, nog steeds geen antwoord gekregen op de schriftelijke vraag maar we vernemen wel dat alle gemeentewegen in slechte staat plots worden aangepakt.

Vlaams Belang vind het een schande dat mensen zoveel belastingen betalen, maar de gemeente toch geen geld vond om de wegen te herstellen. Het gemeentebestuur blijft dus duidelijk in gebreke. Mensen die de afgelopen maanden schade aan hun wagen ondervonden, toen zij bijvoorbeeld door de Smekenstraat reden, kunnen nog steeds een schadeclaim indienen. Informeer hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...