Zelfs ACW aan onze kant…

De mensen van het ACW (een koepelorganisatie met oa. ACV, de CM, OKRA en CD&V) zijn nooit onze beste vrienden geweest. Zij hebben veel te veel invloed en macht, ze zijn tegen meer Vlaamse autonomie en ze zijn nog één van de grootste voorstanders van het Cordon Sanitair.

Onlangs stuurde het ACW Malle echter een opvallende brief naar het gemeentebestuur en alle politieke partijen van Malle. Daarin pleitten het ACW voor een vlottere mobiliteit en klaagden zij de files, de verkeerschaos, het sluipverkeer en de verkeersonveiligheid aan. Hun ideeën om al deze problemen op te lossen kwamen opvallend sterk overeen met onze voorstellen die wij reeds naar voor hebben gebracht. Zo vindt ook het ACW het nodig dat er bijkomende verkeersinfrastructuur dient worden voorzien om het  doorgaand- en het vrachtverkeer uit de dorpscentra en de woonwijken te mijden. Ook het ACW is dus voorstander van die levensnoodzakelijke ringweg naast het industrieterrein vanaf de ring van Zoersel in het Zuiden richting de Sint Lenaertsebaan in het Noorden.

We danken het ACW uiteraard voor hun steun. We roepen het ACW dan ook op, om de druk naar haar eigen politieke partner, de CD&V, op te voeren. De meerderheidspartij CD&V stond, net als haar coalitiepartner DBM, immers nooit enthousiast te springen om die ringweg te realiseren. Volgens sommige bronnen zou zelfs één CD&V schepen (uit persoonlijk belang) deze realisatie jarenlang hebben tegengehouden.

Wat hier ook van waar is, wij herinneren ons nog de tijd dat het Vlaams Belang als enige in een woestijn stond te roepen om deze ringweg. Er was nog de VLD die deze ringweg ook in haar programma had staan net als al haar andere loze beloftes. Toen de VLD in de meerderheid kroop slikte ze al haar beloftes, waaronder ook de ringweg, in en lieten ze het VB schromelijk in de steek. Ook de N-VA heeft zich, na het vertrek van mezelf aldaar als voorzitter, nooit nog positief uitgelaten over deze ringweg.

Het Vlaams Belang hield echter vol… Als enige bleven wij hiervoor pleiten in onze folders, via persberichten en via onze website. Als enigste bleven wij dit dossier herhaaldelijk op de gemeenteraad ter sprake brengen. De bevolking was vrij snel mee, met ons idee. Het zijn immers de Mallenaren die dagdagelijks de last ondervonden van de files, het aanschuiven aan de verkeerslichten, het sluipverkeer. Het zijn ook hun kinderen die elke dag hun leven moeten wagen als zij van en naar school fietsen. Intussen kregen we ook de experts, die zich bezighouden met een provinciale mobiliteitsstudie, duidelijk aan onze kant. Daarnaast kregen we langzaam maar zeker steun van onze omliggende gemeenten.

Maar vanuit de politiek bleven we jarenlang als enigste roepen in de woestijn. Pas dit jaar, is de politieke kaste van Malle eindelijk uit de kast gekropen. Veel enthousiasme is er nog niet maar de burgemeester heeft (namens de meerderheidspartijden CD&V en DBM) de kastdeur toch al een beetje open gezet. Zelfs de SPA schreef in een folder dat ze rekenen op een goede oplossing in dit dossier en nu schaart zelfs het ACW zich achter onze vraag.

Het Vlaams Belang is dan ook niet weinig fier, dat ze haar strijd voor deze ringweg heeft blijven verderzetten. Wij hebben dit dossier bespreekbaar gemaakt en bespreekbaar gehouden. We mogen dan ook met recht en rede fier stellen dat het idee van de ringweg leeft in Malle, zowel onder de bevolking als bij de politieke kaste.

Pieter van Boxel,
Voorzitter/Fractieleider VB Malle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...